Hoofdmenu

Voorwaarden

Het gebruik van de FlipPas kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste punten kun je hieronder lezen. De volledige tekst kun je downloaden aan de onderzijde van deze pagina.

De FlipPas is een loyaliteitssysteem dat winkelen in Tiel beloont. Met de FlipPas kun je bij aankopen bij de deelnemende partners gratis punten sparen die verzilverd kunnen worden bij diezelfde deelnemende partners. Dit doe je met een FlipPas-kaart of met de FlipPas-app.

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over FlipPas wordt ook de app bedoeld. Door het gebruik van de FlipPas verklaar je de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn. Wijzigingen van deze voorwaarden worden hier gepubliceerd.

Deelnemende ondernemers geven aan houders van de FlipPas punten bij aankopen. Winkeliers bepalen zelf hoeveel en onder welke voorwaarden je punten bij hen kunt sparen. Punten worden in ieder geval niet gegeven bij aankoop van cadeau-/waardebonnen of koop-/spaarzegels, artikelen waar wettelijk geen korting op gegeven mag worden en bij producten die deels of geheel met punten zijn verkregen.

Een punt vertegenwoordigt een waarde van 1 cent. De waarde kan besteed worden bij de deelnemende partners voor producten of diensten. Punten worden gegeven over naar beneden op hele euro’s afgeronde bedragen. Bijschrijven kan alleen direct bij de aankoop, het is niet mogelijk om op een later tijdstip punten te laten bijschrijven. Je kunt het saldo van je FlipPas checken op www.flippas.nl.

Consumenten die deel willen nemen aan het FlipPas-loyaliteitssysteem kopen een pas voor € 2,50 bij een deelnemende onderneming. Na het aanmaken van een profiel op www.flippas.nl kun je de FlipPas-app downloaden en kan de kaart thuis blijven.

Iedereen die in Nederland woont en minimaal 16 jaar oud is kan deelnemen aan de FlipPas. Het is mogelijk om met meerdere personen samen te sparen voor een gezamenlijk saldo. Dit kan worden aangegeven in het FlipPas-profiel.

Iedere deelnemende partner heeft eigen acties met betrekking tot het sparen van punten. Deze worden kenbaar gemaakt in de onderneming en op www.flippas.nl. Je kunt punten sparen en direct gebruiken om producten of diensten bij de deelnemers te kopen. De FlipPas heeft dus een waarde.

Om misbruik tegen te gaan kunnen er bij het inwisselen van punten om extra gegevens worden gevraagd. Als de verstrekte identificatiegegevens niet overeenkomen met de gegevens in ons bestand, wordt de transactie geweigerd. Ook kan de FlipPas-kaart worden ingenomen en de app worden geblokkeerd. De FlipPas-organisatie en de deelnemers hebben het recht om een transactie te weigeren.

Bij verlies of diefstal van de FlipPas adviseren wij onmiddellijk het FlipPas-account te blokkeren. Dit kan via www.flippas.nl. Zodra de FlipPas is geblokkeerd, dien je een nieuwe FlipPas aan te schaffen. Het saldo van de geblokkeerde pas kan bij het kantoor van 'Hart van Tiel’ worden overgeschreven . Tot het moment van blokkering is de houder verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de FlipPas. Na blokkering is de FlipPas-organisatie hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

De op een FlipPas bijgeschreven punten kunnen alleen door de FlipPas-houder worden ingewisseld. Hiervoor kunnen de identificatiegegevens worden gevraagd. Wanneer medespaarders ook punten willen inwisselen, hebben zij een FlipPas-kaart nodig die gekoppeld is aan het gezamenlijke saldo en ook zij kunnen om hun identificatiegegevens worden gevraagd. Het is niet toegestaan punten te verkopen of te ruilen. Punten kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld.

Op het inwisselen van punten zijn, naast deze algemene voorwaarden van FlipPas, altijd de algemene voorwaarden van de betreffende deelnemer van toepassing. Eenmaal gespaarde punten zijn onbeperkt geldig zolang het spaarprogramma loopt, tenzij de spaarder gedurende een periode van twaalf maanden of langer geen punten heeft bij- of afgeschreven.

Deelname aan het FlipPas-programma beëindigen kan op ieder moment door een e-mail via www.flippas.nl. Na beëindiging kunnen er geen punten meer worden bij- of afgeschreven en vervallen alle punten van de FlipPas. Indien er gedurende een periode van twaalf maanden geen punten op een pas zijn bij- of afgeschreven, zal het saldo met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeheven. De punten worden dan geannuleerd en kunnen niet meer worden besteed.

In geval van bedrog, het geven van onvolledige of onjuiste informatie, in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik maken van de rechten als deelnemer aan het FlipPas-programma, of op enige andere wijze handelen zodat schade wordt berokkend aan de FlipPas-organisatie of deelnemer kan een inschrijving met onmiddellijke ingang worden beëindigd en de FlipPas en de daarop bijgeschreven punten worden geannuleerd, onder voorbehoud van al de overige rechten van de organisatie.

De FlipPas-organisatie behoudt zich het recht voor het FlipPas-programma te beëindigen. In dat geval heeft de spaarder nog negen maanden het recht om punten in te wisselen bij deelnemers.

Correspondentie met betrekking tot het FlipPas-programma wordt gestuurd aan het bij ons laatst geregistreerde post- of e-mailadres. In geval van een adreswijziging dient de FlipPas-houder dit op www.flippas.nl of via het PostNL verhuisbericht door te geven onder vermelding van de oude- en nieuwe adresgegevens en het FlipPas-nummer.

De persoonsgegevens van de FlipPas-houder (onder andere: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres) zijn opgenomen in ons bestand. Gegevens van aankopen bij aangesloten deelnemende partners zijn, in het kader van het sparen van punten, tevens opgenomen in de bestanden van die bedrijven. Al die gegevens worden vertrouwelijk en conform de wet op de privacy behandeld. Bij registratie ga je automatisch akkoord met het ontvangen van e-mailings over het FlipPas sparen en de acties. Als je geen e-malings (meer) wil ontvangen, kun je je uitschrijven middels de 'afmeld' knop die staat opgenomen in elke emailing van de FlipPas.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan het FlipPas-programma en de uitvoering daarvan kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Klachten over transacties met deelnemers kun je aan de deelnemer voorleggen. Komen jullie er samen niet uit dan kun je je klacht aan ons kenbaar maken door een email te sturen naar: flippas@hartvantiel.nl

FlipPas - Algemene voorwaarden consumenten 2015-2016