Hoofdmenu

Tarieven / rekenvoorbeeld

“We vinden het heel leuk dat de FlipPas er is in Tiel. We doen er graag aan mee, want we vinden het echt een boost voor de consumenten en een mooie beloning voor onze vaste klanten” - Juwelier The Young 1

Een punt heeft voor de consument een waarde van € 0,01. Om het spaarsysteem te bekostigen is de waarde van een uitgegeven punt € 0,013 en de waarde van een ingenomen punt € 0,01.

Een winkelier verkoopt in een bepaalde maand voor € 1.000 aan producten aan houders van een FlipPas. Voor elke euro wordt 1 punt gegeven. Het aantal uitgegeven punten is 1.000.
Aan dezelfde winkelier wordt door het spaarsysteem per uitgegeven punt 1,3 punt berekend, in totaal dus 1.300 punten, met een totale waarde van € 13,00.

De winkelier heeft in diezelfde maand ook punten ingenomen, bijvoorbeeld 500 punten. Deze worden in mindering gebracht op het aantal uitgegeven punten. Deze winkelier rekent dan voor die maand 1.300 - 500 = 800 punten af, met een totale waarde van € 8,00.
Als de winkelier 2.000 punten heeft ingenomen, dan heeft hij of zij een positief saldo en ontvangt 2.000 - 1.300 = 700 punten van het spaarsysteem, met een totale waarde van € 7,00.

De maandelijkse facturering wordt uitgevoerd door FlipPas B.V.

Tarieven:
Voor deelnemers die na 1 januari 2016 instappen geldt een toetredingsfee. Hiermee wordt gecompenseerd dat er op het moment van intreden al een tegoed in het spaarsysteem beschikbaar is waar direct voordeel uit genoten kan worden. Deelnemers die direct bij de introductie instappen, betalen bovendien de rest van 2015 geen maandelijkse licentiebijdrage.

Toetredingsfee
tot 31-12-2015:                              gratis
vanaf 01-01-2016:                         € 100,00 exclusief btw per winkel

Maandelijkse licentie:
tot 31-12-2015                               gratis
Vanaf 01-01-2016                          € 15,00 exclusief btw per maand

Inkoopprijs FlipPas:                      € 2,00 exclusief btw per FlipPas
Verkoopprijs aan consument:     € 2,50 inclusief btw per FlipPas

Waarde van een punt:                  € 0,01
Kosten uitgeven punten:             € 0,013 per punt
Kosten innemen punten:             € 0,00 per punt

Minimale uitkering = 1 punt per euro omzet, inclusief btw

Apparatuur
De FlipPas is voorzien van een QR code. Veel moderne kassasystemen kunnen een dergelijke code scannen. Heb je geen online kassasysteem, dan kun je via de Loyalty group een Android mini-tablet aanschaffen waarmee de code kan worden lezen en het loyaliteitssysteem kan worden gebruikt. Als het online-kassasysteem geen scanmogelijkheid heeft, dan kan een losse webcam volstaan voor het scannen van de QR code.

De leverancier komt bij iedere deelnemer persoonlijk advies geven over de apparatuur en zorgt ervoor dat het geheel operationeel is.

Randapparatuur (indien nodig)
Android mini-tablet                       € 140,00 exclusief btw
Webcam                                            €   40,00 exclusief btw

esther-banner